Ce mai memorează copiii noştri?

La fel ca şi cititul, memorarea începe să intre în categoria disciplinelor uitate sau a disciplinelor practicate de nevoie, în situaţii extreme. Copiii memorează adesea poezii, comentarii literare sau alte informaţii pentru şcoală într-un mod mecanic şi în scurt timp le uită. Din păcate şi în ceea ce priveşte memorarea Scripturii lucrurile stau destul de asemănător. Copiii memorează rar lucruri, şi atunci când o fac în majoritatea cazurilor memorează mecanic.
Provocarea pentru tine ca şi părinte, bunic sau învăţător de şcoală duminicală este să îl motivezi pe copil să memoreze lucruri „pentru viaţă” şi nu doar de dragul de a memora. Pentru a realizara acest lucru tu trebuie să şti ce anume trebuie să memoreze copilul, cum îl poţi ajuta să memoreze şi cum îl poţi motiva să facă acest lucru.
Să începem cu prima parte şi anume ce ar trebui să memoreze copilul. Memoratul de dragul memorări sau cum ar spune soţia mea memoratul de dragul de a „ştii şi la ce ajută că ştii” nu îi va fi de prea mare folos copilului. Înainte de a-i cere să memoreze anumite lucruri, ar trebui să te întrebi la ce îi foloseşte copulului să ştie asta. Dacă răspunsul este, „la nimic” atunci nu-i cere să le memoreze, şi tu şi el vă pierdeţi timpul. Personal am găsit că pot împărţii lucrurile în patru categorii: lucruri care mă identifică ca şi creştin, lucruri care îmi folosesc ca şi creştin, lucruri pe care ar fi bine să le ştiu şi lucruri din categoria „ştii şi la ce te ajută că ştii”.

– În categoria lucruri care mă identifică ca şi creştin, intră acele lucruri care nu te fac creştin dar pe care orice creştin ar trebui să le cunoască. Faptul că ştii care este capitala României nu te face român, dar faptul că nu o cunoşti te face un român ignorant. La fel e şi cu memorarea unor versete ca Ioan 3:16 sau Psalmul 23. Faptul că le cunoşti nu te face creştin dar dacă nu le cunoşti eşti un creştin ignorant. Tot aici intră şi informaţii ca: cele 10 porunci, numărul cărţilor din Biblie, cele patru evanghelii sau cine a fost Ioan Botezătorul, Moise şi Ilie. Ca şi părinte, bunic sau învăţător tu ar trebui să ai o listă cu astfel de lucruri pe care vrei să memoreze copilul pentru a nu fi un creştin ignorant.
–  În categoria lucruri care îmi folosesc ca şi creştin intră acele lucruri pe care un creştin trebuie să le cunoască pentru a le putea folosi la nevoie. În Matei 4 ne este descrisă ispitirea Domnului Isus şi aici putem vedea o aplicaţie a ceea ce am spus mai sus. Domnul Isus avea memorate mai multe versete pe care le-a folosit împotriva Diavolului în momentul ispitirii. Fiecare dintre noi ar trebui să cunoaştem câteva versete pe care să le folosim atunci când suntem ispitiţi, descurajaţi sau aunci când vrem să comunicăm mesajul evangheliei cuiva. În sensul acesta nu alegeţi pentru copilul vostru sau pentru voi versete de memorat pe criterii: versete scurte sau versete lungi pentru a arăta ce ştie, ci alegi versete care să îi folosească, aici intră versetele din categoria Drumul din Romani care îl ajută pe copil să înţeleagă drumul ce trebuie să îl parcurgă pentru a fi mântuit (Romani 3:23, Romani 6:23, Romani 5:8, Romani 10:13) sau versete din categoria Siguranţe (Siguranţa Mânturii – 1 Ioan 5:11-12, Siguranţa iertării – 1 Ioan 1:9, Siguranţa călăuzirii – Proverbe 3:5-6, Siguranţa rugăciunii ascultate Ioan 16:24 şi Siguranţa victoriei – 1 Corinteni 10:13). În afară de versete la acest capitol cred că e important să îl ajutăm pe copil să memoreze câteva informaţii despre Naşterea Domnului Isus, Moartea şi Învierea Domnului Isus sau despre Minunile Domnului Isus.
–  În categoria lucruri pe care ar fi bine să memoreze copilul rămâne la latitudinea dumneavoastră să decideţi ce anume aşezaţi în această categorie. Personal aş recomanda alte versete care tel pot ajuta atunci când este ispitit, psalmi, sau pasaje din Proverbe. În ceea ce priveşte informaţiile, poate că nu ar strica să cunoască Fericile din predica de pe munte sau cine sunt cei 12 apostoli sau seminţiile lui Israel.
–  Bineînţeles că în categoria „ştii şi la ce te ajută că ştii” intră tot ce a mai rămas de memorat din scriptură şi nu a fost memorat până acum.
Dar foarte important, nu începeţi cu această categorie, pentru că nu îl ajută cu nimic pe copil să cunoască numele porţilor Ierusalimului dacă nu cunoaşte paşi mântuirii, sau nu-l ajută să cunoască cine a fost Adoni Beuzec dacă nu cunoaşte cine este Domnul Isus.
Începeţi cu începutul, cu ce anume trebui să ştie fiecare creştin şi apoi mutaţi-vă spre categoria „ştii şi la ce te ajută că ştii”. Nu uitaţi că aşezarea corectă a priorităţilor este primul pas în a evita un eşec.
Mult Succes
(Va urma)

Vale Apopi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *