Ce trebuie sa stie copii nostri?

Din cauza împlinirii profesionale sau agonisirii cât mai mult pentru familie, uităm să ne oprim, să fim atenți în a învăța copiii noștri ce este bun și ce este rău.Copii noștri sunt învățați tot mai mult prin mijloacele media și prea puțin de noi părinții.
Isaia 8:18 ne spune : Iată, eu și copii pe care mi i-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel. Noi și copii noștri ar trebui să fim niște semne și niște minuni în societatea noastră.
Matei 6:33 – Căutaţi mai întîi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
Domnul vorbește aici despre îngrijorare (Matei 6:25-34) și ne îndeamnă să pricepem că Împărăția este mai de preț ca orice.
Deci, ce trebuie să știe copilul ca prioritate :
1 – Dumnezeu este Tatăl nostru (1 Ioan 3:1)
2 – Biblia este Cuvântul Lui (1 Petru 1:25 – Dumnezeu – scrisoare de dragoste pentru mine)
3 – Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru (1 Ioan 4:10 , 1 Ioan 11:27)
4 – Viața noastra este Darul lui dumnezeu și trebuie să fie o viață biruitoare ( 1 Ioan 3:14 , 1 Ioan 5:11)
5 – Rugăciunea este cheia biruinței (Iacov 5:15 – 16)
6 – Principii de viață (Prov 22:6)
7 – Respect față de Dumnezeu, precum o închinare doar pentru El (1 Petru 2:17 , Galateni 6:7 , 1 Corinteni 8:6)
8 – Creația – Dumnezeu ne-a creat, după chipul și asemănarea Sa (Gensa 1:26 – 27 , Faptele Apostolilor 17:28)
9 – Suntem obligați să-i slujim doar Lui din dragoste și cu toată inima (Psalmul 2:11 , Galateni 5:13)
10 – Dumnezeu prin Domnul Isus ne dă viață veșnică dacă credem și dacă Îl vom sluji.
Toată slujirea va fi răsplătită! (Romani 6:23 , Daniel 12: 2-3)

Credința în Domnul Isus aduce mântuire.Mântuirea aduce viață veșnică.Viața veșnică vine în urma ascultării si slujirii cu credincioșie și dragoste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *