Credința într-o societate declarata creștină

Credință? – o formulă nedefinită pentru mulți, iar pentru puțini relația cu Creatorul Domnul Dumnezeu și totodată calea de a ajunge împreună cu Domnul Dumnezeu.

“Multi chemați, puțini aleși” Matei 20:16

EVREI 11 ne relateaza singurul fel de credință care este acceptat înaintea lui Dumnezeu și care va triumfa asupra situațiilor cele mai grele.
Este o credință în lucrurile nădăjduite (versetul 1) care ne călăuzește către neprihănire (versetul 4), Îl caută pe Dumnezeu (versetul 6), crede în bunătatea Lui (versetul 6), are încredere în Cuvântul Său (versetul 7 si 11), ascultă de poruncile Lui (versetul 8), își potrivește viața dupa promisiunile lui Dumnezeu (versetul 13 si 39), respinge duhul lumii acesteia (versetul 13), caută un cămin ceresc (versetele 14-16), perseverează în vremea încercării (versetele 17-19), binecuvintează generația următoare (versetul 21), refuză plăcerile păcatului (versetul 25), îndură persecuția (versetul 27), face fapte de neprihănire (versetele 33-35), suferă pentru Dumnezeu (versetul 25).

Credința

  • vede invizibilul
  • crede incredibilul
  • primește imposibilul

Evrei 11:1 – Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd.

CREDINȚA‹=›MÂNTUIRE‹=›VIAȚA VEȘNICĂ=›SLUJIRE=›RĂSPLĂTIRE

Credința se primește in urma auzirii – Romani 10:17
Auzind profetic ajungi la Mântuire.
Mântuirea este ținta spre Viața Veșnică.
Datorită faptului că primim Viața Veșnică avem obligația să slujim cu/în credincioșie – Iacov 2:17-20
Slujind astfel vom fi rasplatiți – 1Corinteni 3:8 Matei 16:27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *