Pericolele copilului contemporan – Muzica

music_show

În Psalmul 148:12-13 citim: „Tineri şi tinere, bătrâni şi copii, să laude Numele Domnului!”. Aceasta nu este singura referinţă în care Dumnezeu ne porunceşte să-I aducem laudă prin cântări. Texte asemănătoare le regăsim şi în alte versete, precum:

Psalmul 150:6 – „Toată suflarea să laude pe Domnul!”

Efeseni 5:19 – „Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.”

Psalmul 47:6,7 – „Cântaţi lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi Împăratului nostru, cântaţi! Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul: cântaţi o cântare înţeleaptă!”

Cântarea de laudă nu este o opţiune, ci o poruncă, după cum citim în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să urmezi cursurile vreunei şcoli de muzică, pentru a împlini această poruncă. Prin cântarea celui credincios se creează o cale prin care creştinul îşi arată dragostea faţă de Dumnezeu şi faţă de Fiul Său, Isus Hristos. Pentru omul credinţei, cântarea este o putere de neînchipuit şi în durere, şi în bucurie. Cântarea de laudă este o jertfă pe care trebuie să o aducă toată gama vieţii: bătrâni, adulţi, tineri, copii. Prin intermediul cântărilor, copiii învaţă adevăruri spirituale (Dumnezeu este dragoste, El are grijă de noi, Isus Hristos e Păstorul cel Bun etc.), cât şi versete biblice şi psalmi. Până acum, totul pare OK. Întrucât tema noastră vizează pericolul pe care îl aduce muzica asupra copilului din zilele noastre, aş dori doar să schiţez nişte idei, ce vor fi detaliate în numărul următor. În perioada contemporană se simt tot mai pregnant bruiajul afectiv şi bombardamentul fonic. Aceasta face să afirmăm că trăim vremuri de excepţie. Muzica ocupă un loc important în mediul social, cultural şi chiar religios. În acest sens, citez: „Niciodată muzica n-a deţinut un rol atât de important în închinare ca astăzi… Niciodată muzica n-a îngemănat într-atâta binele şi răul, sacrul şi profanul ca astăzi… Niciodată muzica n-a fost atât de folosită ca să inducă actul mistico-religios ca azi… Niciodată muzica n-a fost atât de eficientă în efortul ecumenic, ca astăzi… Niciodată muzica n-a ajuns la limitele toleranţei fizice şi psihice ca astăzi…. Ceva se întâmplă! E cineva în spatele acestui scenariu?” (Lucian Cristescu- „Diabolis in musica”)

Închei cu două afirmaţii contradictorii, provocându-vă, totodată, să alegeţi pe cea favorabilă, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu:

„Muzica poate fi considerată neutră din punct de vedere moral. Ea nu e nici păcătoasă, nici sfântă. Moralitatea ei este determinată de utilitatea care i se dă.” – David Scheer, PG: A Parental Guide to Rock, 1986

„Muzica influenţează caracterul şi sufletul. Oamenii sunt afectaţi de ea: ritmul şi melodia induc mânie sau bunătate, curaj şi echilibru, şi alte trăsături – perechi de caracter. E dovedit că muzica are putere de a transforma caracterul, că există melodii şi ritmuri care n-ar trebui permise.” – Aristotel, Politica, 1339

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *