Pericolele copilului contemporan – Religia

religionCuvântul religie vine din limba latină ( re-ligio- a lega, a reconecta, a reface legătura cu Dumnezeu). Claude Paris şi Yves Bastarache vorbesc despre religie ca fiind “expresie simbolică a unei încrederi în existența unei realități absolute (Sacrul, Supremul, Dumnezeul) de care omul ar depinde. Această încredere este credința.”
Religiile existente astăzi sunt numeroase: creştinism, islam, hinduism, paoism, budism, spiritism, iudaism, Jainism, şintoism, religia slavică, zoroastrism, asatru, wicca, satanism, druism etc. La rândul ei, religia creştină se împarte în: ortodoxie, catolicism (romano, greco), protestantism (confesiunile Reformei, confesiuni neoprotestante: adventişti, baptişti, penticostali).
În Biblie nu găsim niciuna din aceste religii, nu întâlnim nici măcar referiri la practicarea vreunei religii. Singurul verset în care se face aluzie la termenul religie este cel din Iacov 1:27 – “Religiunea curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neîntinaţi de lume.” Deasemenea cuvântul “creştin” apare doar de trei ori în tot Noul Testament. În schimb cuvântul credinţă din care derivă, de fapt, religia, apare de foarte multe ori.

Care sunt pericolele legate de religie în ziua de astăzi? Tot mai des auzim expresii ca: “gândeşte pozitiv”, “nu mai fi pesimist”, “dacă îţi doreşti cu înverşunare ceva, vei primi dacă meditezi adânc la aceste dorinţe”. Acestea sunt, de fapt, semnele unei “religii” care pătrunde chiar în bisericile noastre. Numele ei este New Age. În continuare aş dori să descriu această mişcare modernă:
New Age (Noua Eră) este un curent spiritual, răspândit mai ales în Vest. Adepții acestui curent pretind o apropiere mai mare de spiritualitate, ei susținând cǎ acest lucru este necesar pentru ca omenirea sǎ poatǎ intra într-o „nouǎ vârstǎ”, în care va domni armonia universalǎ. Alții vǎd în New Age o reînviere a gnosticismului, o mișcare ocultă îndreptată împotriva religiei creștine.
Mișcarea New Age este o sinteză a religiilor orientale și a vechilor „Învățături ale Misterelor”, o combinație de gnosticism și spiritism bazată pe tehnici esoterice. Astfel se explică varietatea formelor de ocultism cum ar fi ghicirea, astrologia, hipnoza, fenomenul O.Z.N., practicile yoga, mitologia, panteismul, credința în reîncarnare și vrăjitoria.
Adepții New Age susțin pǎrerea cǎ fiecare individ, având origini divine, este chemat sǎ-și construiascǎ propriul drum spiritual, folosindu-se pentru aceasta de un patrimoniu care cuprinde orice tradiție misticǎ sau religioasǎ, aici incluzându-se și șamanismul, neoPăgânismul, cabala, ocultismul, dar mai ales folosindu-se de propria experiențǎ interioarǎ și de propriul discernǎmânt. În aceastǎ intreprindere, el poate fi ajutat de ghizi, îngeri, guru, etc. Mișcarea New Age este una ce se vrea a fi o soluție pentru salvarea omenirii în mileniul XXI.

New Age își are începuturile moderne prin anii 1920-1930. Tinerii au fost influențați de ideile Mișcării New Age printr-o avalanșă de jocuri, filme, video, casete audio, literatură, jocuri de societate, jucării etc. Muzica este utilizată de mișcarea New Age pentru a-și împlini scopul. Terapia prin muzică face parte din pregătirea pentru Noua Eră. Compusă special, cu sunete „din afara acestei lumi”, ea a pătruns deja pe piața discurilor ca un nou stil, iar numărul admiratorilor ei crește vertiginos.

Semnificative sunt și relațiile mișcării New Age cu organizații internaționale proeminente, cum ar fi ONU, UNESCO, Consiliul Mondial al Bisericilor, Clubul de la Roma, Fundația Rockefeller, Fundația Ford, Comisia Trilaterală, Grupul Bilderberg, Bohemian Club, francmasoneria, Opus Dei, Iluminații etc. , iar obiectivele Mișcării New Age sunt promovate de personalități în posturi de conducere.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *