Selectând şi predând versetele biblice

Versetele! Atât de multe! 31173 de fapt! Cum pot decide? Pe care să-l aleg? Care se potriveşte mai bine cu scopul lecţiei mele? Să iau dosarul cu versete şi să pregătesc câte o fişă pentru fiecare copil ? Cât timp îmi va lua să pregătesc asta?

N-am citit că „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu”? (2 Timotei 3:16). Într-un cuvânt special pentru Timotei, citim „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hrisots Isus”.  (2 Timotei 3:15).

Mă îngrijorează faptul că în această perioadă a preambalatelor şi a congelatelor rapid, aceeaşi metodă o folosim şi pentru pregătirea lecţiei biblice sau a versetului de predat. Dacă vom folosi numai versetele scrise în planul ajutător al lecţiei, pierdem prin faptul că scade calitatea pregătirii noastre şi prin faptul că nu am tipări versetul corect în mintea copiilor.

Ai şi am făcut un stoc de versete în ultima perioadă? Fiecare afacere trebuie să aibă un inventar. Care va fi rezultatul dacă nu evaluăm şi reevaluăm metodele noastre? Dacă nu inventariem toate versetele predate copiilor? Scriptura conţine răspunsuri pentru noi. „Când nu este chibzuinţă, poporul cade, dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici” (Proverbe 11:14). „…ferice de poporul care păzeşte Legea!” (Proverbe 29:18). Iată câteva gânduri pentru ajutorarea noastră:

Copiii trebuie să fie învăţaţi adevărul. Deoarece obiectivul nostru este de a stabili o fundaţie bună, este necesar să fim atenţi să includem toate „ingredientele” pentru o bază solidă pe care copiii să construiască pentru eternitate. Ar trebui să fim sârguincioşi în procesul de predare a adevărului, vorbind copiilor despre gloria, creaţia, sfinţenia, mila, dragostea, harul şi credincioşia lui Dumnezeu. Acest lucru va oferi copiilor obiectul pentru credinţa lor. Pentru aceasta ar trebui să adăugăm, în timp util, elemente despre căderea omului, natura păcătoasă, ruina şi depravarea fiinţei umane. Noi ar trebui să urmărim, de asemenea, în mod clar că Scripturile vorbesc despre cer şi iad şi despre trinitate. Adevărul şi credincioşia Cuvântului lui Dumnezeu ar trebui să fie subliniate în mod constant, la fel ca şi împlinirea profetică şi experienşa personală. Pe măsură ce copilul creşte şi frecventează şcoala, el va întâlni cadre didactice adepte ale evoluţionismului. Adevărurile corespunzătoare ar trebui să fie mai apoi predate pe deplin pentru a echipa copiii să contracareze erorile acestei teorii.

Înţelegerea clară a Scripturii. Filip ştia că bine acest lucru atunci când vorbea cu etiopianul: „Înţelegi tu ce citeşti?”; „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” (Faptele Apostolilor 8:30,31). Acest lucru indică în mod clar necesitatea de a avea adevărul şi de a cunoaşte pe deplin doctrinele biblice. Trebuie să avem în vedere însă capacităţile copiilor şi puterea lor de înţelegere, în funcţie de vârsta lor. Nu este de ajuns pur şi simplu să alegem un verset. Trebuie să fim siguri că scopul nostru este atins  şi conţinutul versetului este pe deplin prins de copii. Acest lucru poate fi ajutat de explicaţii şi ilustraţii. Un verset care este confuz sau mai greoi va fi mult mai uşor de uitat de copii decât cel pe care l-am învăţat cu atenţie şi care ilustrează adevărul lecţiei. Din acest motiv, este înţelept să învăţăm versetul cu toţi copiii din clasă şi să îl repete acasă. Organizarea unor concursuri sau jocuri pentru repetarea versetelor va bucura copiii şi pe noi, ca învăţători, văzând cât de bine le-au memorat.

Motivarea în memorarea versetelor. Copiii sunt foarte receptivi la cei cărora le pasă de ei, acest lucru se realizează instinctiv. Ce minunat lucru să ai o minte rapidă, însetată de cunoaştere, în care să se toarne astfel de adevăruri preţioase! Începeţi cu versete scurte şi semnificative. O jumătate de verset bine învăţat este mai de dorit decât un verset lung, uitat repede. Recompensaţi copiii cu laudă atunci când doresc să redea versetul memorat. Noi nu putem păcăli copiii. Încurajaţi-i să înveţe versetele perfect. Menţinând standarde ridicate pentru dvs, copiii vor dori să ajungă la ele. După ce copiii şi-au câştigat încrederea în ei înşişi, provocaţi-i dacă există cineva care vrea să înveţe două versete. Cu siguranţă se va găsi un voluntar şi ideea se va răspândi repede. Posibilităţile sunt enorme şi răsplata este eternă. Pe măsură ce grupul se consolidează, poţi învăţa pasaje din Scriptură, cu o recunoaştere specială sau cu recompense. Fiecare copil cu vârsta de 12 ani ar trebui să ştie cele 10 porunci, dar şi pasaje scripturale cum ar fi cele din Ioan 3:1-18, Romani 3:10-24 etc.

Nimic nu are valoare mai mare decât activitatea de stabilire a Cuvântului lui Dumnezeu în inimile acestor dragi copii!


Daciana Ramona Bilan, Reşiţa

One thought on “Selectând şi predând versetele biblice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *